Paziņojums par Reaton pārtikas vairumtirdzniecības biznesa (uzņēmuma) pāreju

Paziņojums par Reaton pārtikas vairumtirdzniecības  biznesa (uzņēmuma) pāreju

Paziņojums par Reaton pārtikas vairumtirdzniecības biznesa (uzņēmuma) pāreju

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

"REATON" klientiem

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "REATON"

Reģistrācijas Nr. 40003015277

Adrese: Čiekurkalna 2. līnija 74, Rīga, LV-1026

Paziņojums par Reaton pārtikas vairumtirdzniecības

biznesa (uzņēmuma) pāreju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REATON", reģistrācijas Nr. 40003015277, (turpmāk – “Reaton”) ar šo paziņo, ka Reaton ir pieņēmis lēmumu par Reaton pārtikas vairumtirdzniecības biznesa (uzņēmuma) (turpmāk – “Pārtikas vairumtirdzniecības bizness”) ieguldīšanu Reaton pilnībā kontrolētas meitas sabiedrības, SIA “REATON FOOD”, reģistrācijas Nr. 40203501005,  (turpmāk – “Reaton Food”), pamatkapitālā. Šī juridiskā procesa rezultātā visas saistības un tiesības, kas ir attiecināmas uz Reaton Pārtikas vairumtirdzniecības biznesu, kā kopums pāries no Reaton uz Reaton Food. Pārtikas vairumtirdzniecības biznesa ieguldīšanas mērķis ir uzlabot Reaton uzņēmuma grupas pārvaldības struktūru.

 Informējam, ka saskaņā ar veikto procesu Reaton Food pārņems Pārtikas vairumtirdzniecības biznesu no Reaton un turpinās visu tā saimniecisko darbību līdzšinējā veidā ar 2023. gada 1. novembri. Visi līgumi ar Reaton Pārtikas vairumtirdzniecības biznesa sadarbības partneriem paliek spēkā uz tādiem pašiem nosacījumiem, un no līgumiem izrietošās Reaton saistības turpmāk pildīs Reaton Food.

 Ņemot vērā iepriekš minēto, sākot ar 2023. gada 1. novembri Pārtikas vairumtirdzniecības biznesa preču piegādes un saistītos pakalpojumus nodrošinās, kā arī rēķinus un pavadzīmes izrakstīs: 

 

  • Nosaukums: SIA "REATON FOOD";
  • Juridiskā adrese: Čiekurkalna 2. līnija 74, Rīga, LV-1026, Latvija;
  • Reģistrācijas Nr.: 40203501005;
  • PVN maksātāja Nr.: LV40203501005;
  • Banka: AS Seb banka;
  • Bankas konta nr.: LV06UNLA0055003726925.

Ja, skaidrības nolūkos, vēlaties šīs izmaiņas atspoguļot arī spēkā esošajos sadarbības līgumos un citos dokumentos, lūgums, par to atsevišķi informēt, lai varam vienoties par precizējumu noformēšanas kartību. 

Papildus, lūdzu informēt, ja Jūsu uzņēmumā vai iestādē saistībā ar šo procesu Reaton vai Reaton Food ir veicama kāda formāla darbība vai dokumentu iesniegšana, lai nodrošinātu Reaton  Pārtikas vairumtirdzniecības biznesa līdzšinējās saimnieciskās darbības nepārtrauktību un turpināšanu caur Reaton Food.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam, sazinieties ar mums e-pasta veidā rakstot uz e-pastu: birojs@ppd.reaton.lv

Rīgā, 04.10.2023.

 

Ar cieņu,

Boriss Gluhmans

Reaton valdes loceklis